Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Podkomentarze

avatar
Piotr Szereda - około 3 lata temu

Uważam, że nasze miasto stać aby tzw. Program stypendialny był poważnym programem wspomagającym wybitnych uczniów. Dlatego kwoty zwarte w paragrafie 4 są zbyt niskie. Moja propozycja to : w ust. 3, pkt. a - kwota 1000 złotych, pkt. b kwota 2000 złotych oraz w pkt. c 3000 złotych. W paragrafie 6 dopisać ust. 1 laureat na szczeblu wojewódzkim otrzymuje stypendium wysokości 3 000 złotych, ust. 2 laureat na szczeblu krajowym 5000 złotych, ust. 3 laureat na szczeblu międzynarodowym 10 000 złotych. ust. 4 w przypadku laureatów drużynowych powyższe kwoty ust. 1,2,3 są dzielone.